torsdag 29. september 2016

Vil du blli volontør på Katarinahjemmet?


Er du mellom 20 og 35 år gammel og kan tenke deg å sette alt til side for en stund, og tjene kirken? Da er kanskje volontør noe for deg. Du kan være volontør alt fra 3 måneder til et år! Søstrene begynte med volontører i 2005, hvor det var meningen å gi unge kvinner mulighet til å gi en begrenset tid av sitt liv til beste for Kirken. Som volontør settes alt annen til side for en stund, og man konsentrerer seg fullt ut om sin tjeneste i Kirken. Volontøren deltar langt på vei i søstrenes liv, i bønnefellesskapet, i tjenesten i klosteret, i fellesskapet med andre beboere, samt ved et apostolat utenfor selve klosterets sfære, som i den lokale menigheten, NUK eller ved Fransiskushjelpen.