fredag 30. september 2016

Kall til å bli prest?

Vil du bli prest? Diakon?

Eventuelle kandidater (ca. 20-35 år) kan melde seg til seminarets rektor, p. Barath, Akersveien 5, 0177 Oslo (telefon: 400 76 917; e-post: bharath@katolsk.no) - med kopi av dåpsattest og referanse til to prester og eventuelt andre relevante personer.

Har du spørsmål? Kontakt viserektor p. Pål Bratbak eller rektor p. Barath

Les mer