torsdag 22. september 2016

Ny bønnegruppe starter opp!

FEM STEINER FOR FATIMA
Vi starter opp med Fem steiner for Fatima, en møteplass mellom oss lekfolk som ønsker å gå nærmere Jesus hver dag, og ønsker å følge rådene Maria har gitt oss i sine åpenbaringer, bl.a. i Fatima og spesielt de fem steinene som Maria har fortalt oss om i Medjugorje: bønn, Den hellige Messe, skriftemål, faste og lese i bibelen. Første dagen blir blant annet en presentasjon av de fem steinene.
Vi ønsker også at folk kan dele sine vitnesbyrd, og at vi, ved å dele vår tro, gradvis blir til en familie i Jesus.

Gruppen møtes fjerde onsdag i måneden i Menighetssalen, Akersveien 5
http://medjugorjeca.org/5-stones