tirsdag 26. mars 2013

Ny sokneprest i St.Olav fra 1. september 2013

p. Pål Bratbak
P. Pål Bratbak er utnevnt til sogneprest i St. Olav menighet. Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har den 26. mars 2013 utnevnt p. Pål Bratbak til sogneprest i St. Olav menighet i Oslo, med virkning fra 1. september. Han løses samtidig fra sine tjenester som biskopens kapellan, viserektor i St. Eystein presteseminar og sogneadministrator i Ålesund.

p. Arne Marco Kirsebom
Vår sokneprest, p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. KSH vil fra 1. september virke i Mariakirken menighet i Asker og Bærum, hvor han sammen med sine medbrødre også skal etablere en kommunitet i Villa Maria. Han er superior for picpuspatrene i Norge, har vært sogneprest i St. Olav menighet siden 1. august 2009.