mandag 25. mars 2013

Påskehilsen fra Soknepresten :-)

Påskeglede

Påsken er gledens, håpets og lysets fest. Jesus Kristus er oppstanden! Det er budskapet som Kirken roper ut i verden. Budskapet sprenger denne verdens rammer og erfaringer. Det er den nye skapelse, døden er overvunnet. Livet har seiret. Det gir oss mot til å leve, til å vandre vår vei gjennom livet.

Årets påske er preget av at Kirken har fått en ny pave, en videre etterfølger på Peters stol. Pave Frans enkle og direkte opptreden, hans lune smil, vekker glede og håp. En hendelse som gir påsken en god ramme. Vi takker Gud for Den hellige Ånds gave til Kirken.

I troens år er påsken høydepunktet som troens midtpunkt. Uten oppstandelse, ingen kristendom. Kirken er skapt for å bringe det glade budskap til verden om oppstandelsen. Verden vil aldri være som før. Skaperverket har møtt sitt høydepunkt og avslutning. Vi gleder oss i Kirken over det nye livet og at vi har fått del i oppstandelsens sakramenter. Det evige liv er vunnet for oss og gitt oss i Jesus Kristus. Det takker vi Gud for og vi feirer påske åtte dager til ende for å prise og love Gud.

Jeg ønsker dere alle en velsignet påskehøytid,

p. Arne Marco Kirsebom sscc khs