søndag 27. januar 2013

Katolsk Studentlag - VÅREN 2013


DETTE SKJER VÅREN 2013:

 Tid:                                                                        Tema:                                                                                          Sted: 
JANUAR:
31. januar kl. 18:30                                    Årsmøte og semesteråpning                                    St. Dominikus

FEBRUAR:
12. februar kl. 19:30                                    Foredrag ved biskopen                                    
14. februar kl. 19:00                                    Foredrag ved Eivor Oftestad                                    Mariagården
21. februar kl. 12:30                                    Messe  p. Haavar Simon Nilsen                  Menighetsfakultetet
21. februar kl. 18:30                                    Filmkveld                                                                        St. Dominikus

MARS:
7. mars kl. 19:00                                       Foredrag v. Svein-Eirik Fauskevåg                  Mariagården
14. mars kl. 18:30                                    Filmkveld                                                                        St. Dominikus
21. mars kl. 12:30                                    Messe  p. Haavar Simon Nilsen                  Menighetsfakultetet

APRIL:
6. april 13:30-17:30                               Seminar: Om tro og viten                                    St. Hallvard kirke
11. april kl. 19:00                                    Foredrag ved Kristin B. Aavitsland                  Mariagården
18. april kl. 12:30                                    Messe  p. Haavar Simon Nilsen                  Menighetsfakultetet
18. april kl. 18:30                                    Filmkveld                                                                        St. Dominikus

MAI:
16. mai kl. 12:30                                    Messe  p. Haavar Simon Nilsen                  Menighetsfakultetet
23. mai kl. 19:30                                    Debattaften om Kirken                                    St. Dominikus

Kontakt oss på: katolsk-studentlag@studorg.uio.no eller eirstee@gmail.com
Våre nettsider: www.katstud.org
Facebook:  Katolsk Studentlag / Catholic Student Society