lørdag 26. januar 2013

INVITASJON TIL TROENS DAG I TROENS ÅR

Vi starter dagen med messe kl 1100 i St. Hallvard kirke.
Deretter blir det innlegg med tid til refleksjoner og diskusjoner etter hvert innlegg. Vi har valgt ut noen av punktene i Pavens Hyrdebrev om Troens år til fordypning og ettertanke.

Våre innledere:
P. Janusz Fura ss.cc Å være kristen - fra Urkirken til i dag
P. Jon Atle Wetaas o.p Ubi caritas et amor - Der kjærlighet finnes der er Gud.
Kristina Voigt Hvorfor er Troens år viktig for ungdommen?
sr. Anette Moltubakk Om Bønn og kall
P. Jon Atle Wetaas o.p Troens År og den treenige Gud.

Dagen avsluttes med Vesper i kirken kl 17:00.
Det vil bli servert kaffe før vi starter, og lunch ca kl 13:00.
For dette vil vi gjerne ha kr. 50,- fra hver deltager.
Vi ønsker vel møtt til en spennende dag i St. Hallvard.