torsdag 31. januar 2013

Messe og paneldebatt 8. mars


NORGES KATOLSKE KVINNEFORBUND i samarbeid med NORGES UNGE KATOLIKKER inviterer til Pontifikalmesse 8.mars 2013 med biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke i Oslo, kl. 18.00.

Kl. 19.15 paneldebatt i menighetssalen med tema: ER DET EN MENNESKERETT Å KJENNE SIN MOR OG FAR?
Lege, filosof, prest, politiker, journalist er innledere.