fredag 21. desember 2012

Julehilsen fra soknepresten

Kjære menighet,

julen er en fest som inviterer oss til å glede oss over den store frelsen som Gud har gitt oss i sin Sønn Jesus Kristus gjennom hans død og oppstandelse. Alt vi gjør i julen bør ha denne gleden som fundament. En glede som bør prege vårt liv i så stor grad som mulig. Gjennom Sønnens komme, gjennom vår binding til ham i dåpen og i Kirken, har vi langt mer å glede oss over enn å frykte.

Mange steder har mange mennesker dessverre latt seg forlede til angst grunnet forstillinger om katastrofer og jordens ende. Mayakalenderen avsluttet en syklus og begynte en ny den 21. desember. Mayaene har aldri forbundet dette med jordens undergang. Vitenskapelig sett finnes det heller ikke noe annet som skulle forårsaket katastrofer. Vi er heller ikke gått over i en ny dimensjon som noen har hevdet.

Herren har lovet å være med oss til tidenes ende og som kristne gleder vi oss til Herrens gjenkomst. Gleden over Herrens fødsel tenner i oss gleden over Herren som kommer.

Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år,

med vennlig hilsen
p. Arne Marco Kirsebom sscc khs
Sogneprest