torsdag 20. desember 2012

Nye akolytter

Fredag 21. desember kl. 11 ble Eystein Freuchen og Øystein Lund viet til akolytt i St. Olav kirke.