torsdag 3. januar 2013

Økumenisk vesper 17. januar

I anledning Bønneuken for kristen enhet inviterer Katolsk-ortodokst Forum og Kommisjonen for økumenikk i Oslo Katolske Bispedømme i samarbeid med de Dominikanske brødre og søstre i Oslo til økumenisk vesper i St. Dominikus kirke den 17. januar kl. 19:15

Preken ved oberst Jan Peder Fosen, nestleder for Frelsesarmeen i Norge

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i klosterets foredragssal og rundbordssamtale om Det annet Vatikankonsil med deltakere fra flere kirkesamfunn.

Velkommen!