torsdag 9. februar 2012

Retrett hos St. Josephsøstrene

Ønsker du å sette av tid til en retrett i fastetiden?
St. Joseph retrettsenter på Grefsen tilbyr retretter.
Vi har to retretter i løpet av fastetiden :

Torsdag 1.mars til søndag 4.mars
Torsdag 22.mars til søndag 25.mars

Våre retretter tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre tidebønner (laudes og vesper) og den Hellige Messe er en fast del av dagrytmen.
Impuls til bønneøkter og personlig veiledning er også en del av retretten som vi tilbyr. Vi starter våre retretter torsdag med aftens kl. 18.00 og avslutter med middag kl. 12.45 på søndag.

Påmelding pr. e post : retrett@stjoseph.no
eller ta direkte kontakt med senteret pr. telefon : 23 40 09 35

Mer info