lørdag 4. februar 2012

Les!


Menigheten har faste lektorer til høymessen på søndager, men vi ønsker at flere tar initiativ til å lese under hverdagsmessene - og i aftensmessen på lørdager og søndager.