torsdag 16. februar 2012

Askeonsdag - fasten begynner

På askeonsdag (i år 22. februar) blir det messer med påtegning av askekors.


I tillegg til vanlige messer i St. Olav blir det messer i St. Joseph: 
kl. 18 på tagalog og kl. 19 på spansk.


Askeonsdag er faste- og abstinensdag.
Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig.
Abstinens vil si at man gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. Tradisjonelt betyr det å ikke spise kjøtt på abstinensdagene.


De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år,  mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet.