søndag 8. januar 2012

Diakonvielser

Ole-Martin Stamnestrø, fr. Haavar Simon Nilsen OP, Sindre Bostad, Biskop Bernt,
Henrik von Aachen, Georg Aker, Lars Jul Hansen

Ole-Martin Stamnestrø ble diakonviet fredag 06.01.2012
Sindre Bostad, Georg Aker og Lars Jul Hansen ble diakonviet søndag 08.01.2012

Ole-Martin skal fullføre sine studier og senere bli prest, mens de andre er permanente diakoner.
Sindre blir diakon i St. Olav og preker førstkommende søndag. Intervju med ham står i siste nummer av Menighetsbrev.

Vi ønsker dem lykke til i tjenesten og Guds velsignelse!