tirsdag 17. januar 2012

Caritas infosenter trenger flere frivillige

Caritas informerer arbeidsinnvandrere om jobb, bolig og norsk-kurs

Caritas infosenter for arbeidsinnvandrere gir informasjon og veiledning på områder som er viktige for nyankomne arbeidsinnvandrere. Dette omfatter blant annet arbeid, bolig, helse, sosiale og juridiske spørsmål, norskundervisning og kulturtilbud. Infosen-teret bistår også med utarbeidning av CV, praktisk internetthjelp og spørsmål knyttet til offentlige kontorer og dokumenter.

Vi trenger nå flere frivillige til ett eller flere av disse områdene:

- CV og internetthjelp

- Ledsager til offentlige kontorer

- Resepsjonsfunksjon

Du som ønsker å bistå i dette viktige og givende arbeidet har god kunnskap om hvor-dan det norske samfunnet fungerer, har gode engelskkunnskaper, og snakker kanskje også polsk, litauisk eller spansk.

Ta kontakt med Bernt Ivar Gulbrandsen på telefon 40428455 eller e-post bernt.ivar.gulbrandsen@caritas.no for nærmere informasjon.