mandag 21. november 2011

Nettverk for katolsk teologis årlige fagdag 2012

Nettverk for katolsk teologi arrangerer sitt årlige seminar 5. mars 2012 på Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Også i år tar vi utgangspunkt i en av hovedtekstene fra Det 2. Vatikankonsil: Lumen Gentium.

Tema for seminaret er Kirken – katolsk ekklesiologi.

Påmelding til staale.kristiansen@katolsk.no eller hovdelien@yahoo.no innen 27. februar. Mer info