mandag 21. november 2011

Bilder og artikkel fra Hylland munkelyd

Vår Frue menighet i Porsgrunn har en artikkel og billedserie om Robert Munk og munkelyden i Telemark.