onsdag 16. november 2011

"Om verden full av djevler var" - åndskrefter og åndskamp i vår tid

"Om verden full av djevler var" - åndskrefter og åndskamp i vår tid
Seminar: Onsdag 15. februar 2012 på Fjellhaug skoler, Sinsenveien 15, Oslo

Program:
10.00-10.10 Velkomst/åpning
10.10-10.40 Reidar Hvalvik: "Jeg forsaker djevelen...". Forsakelse og nytt liv - noen glimt fra den eldste kirke.
11.00-11.20 Knut Alfsvåg: Etter 22. juli - nytt fokus på verdier, men hvilke? Teologens refleksjoner.
11.20-11.40 Aud Kvalbein: Etter 22. juli - nytt fokus på verdier, men hvilke? Politikerens refleksjoner.
11.50-12.40 Lunsj
12.40-13.10 Arnfinn Haram: Åndskamp og forsakelse i dag
13.30-13.50 Nasser Fard: Det koster! - om bekjennelsens pris
13.55-14.15 Kaffepause
14.15-14.45 Barbro Raen Thomassen: "Som liljene på marken. Om å leve enklere."
15.00-15.55 Panelsamtale med tema: "På død og liv". Deltagere: Knut Alfsvåg, Morten Dahle Andersen, Nasser Fard, Svein Granerud (leder), Reidar Hvalvik, Janne Mjølhus og Anne Lise Søvde.
15.55-16.00 Oppsummering og avslutning

Bidragsytere:
Knut Alfsvåg: dr. theol., professor ved Misjonshøgskolen, nestformann i FBB, tidligere misjonsprest i Japan, bosatt i Stavanger.
Morten Dahle Andersen: teolog og markedskonsulent ved Høgskolen i Staffeldtsgate, bosatt i Oslo.
Nasser Fard: idrettspedagog og kroppsøvingslærer på Gran skole og øvingslærer ved Idrettshøgskolen, hvor han også har sin utdannelse fra, startet kristent arbeid blant iranere i 1991, har studert teologi, er i dag pastor i Den iranske evangelisk lutherske kirke i Misjonssalen i Oslo, bosatt i Oslo.
Svein Granerud: leder av Normisjons hjemmearbeid, tidligere bibelskolerektor, bosatt i Bærum.
Arnfinn Haram: prior/dominikanerpater ved St. Dominikus kloster, bosatt i Oslo.
Reidar Hvalvik: dr. theol, professor ved Menighetsfakultetet, bosatt i Nittedal.
Aud Kvalbein: byråd for KrF i Oslo, bosatt i Oslo.
Janne Mjølhus: lærer ved Fjellhaug bibelskole, tidligere misjonær for NLM i Øst-Afrika og forkynner/ungdomsarbeider for NLM i Norge, bosatt i Hobøl.
Anne Lise Søvde: daglig leder i NORME, pinsebakgrunn, tidligere misjonær og bibellærer, bosatt i Oslo. 
Barbro Raen Thomassen: Visuell kunstner og forfatter, bosatt i Birkenes.

Invitasjon:
Det årlige fellesseminaret - hvor aktuelle spørsmål i skjæringspunktet mellom tro og samtid står på dagsorden - blir nå arrangert for 12. gang. De samarbeidende organisasjoner og kirkesamfunn har etablert ”Forum for tro og samtid”, for å føre det årlige seminaret videre.

Denne gangen vil vi sette lys på det bibelske perspektivet: åndskamp og åndskrefter. Vi ønsker å se det i lys av kirkens historie. Og hvilke utfordringer vi møter i dag, i kirke, samfunn og i den enkeltes liv.

Temaet har blitt enda mer aktuelt etter 22. juli 2011, selv om komiteen bestemte tematikk lenge før nevnte dato. Velkommen til en spennende fagdag, hvor det skulle ligge tilrette for et godt utbytte, både for tanke, tro - og handling!

Arrangører:
Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Den Norske Israelsmisjon, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og For Bibel og bekjennelse.

Seminarkomiteens medlemmer:
Svein Granerud, Ernst Jan Halsne, Rolf Gunnar Heitmann, Sven Aasmundtveit, Ulf Asp, Erik A. H. Okkels og Boe Johannes Hermansen.

Seminarpris: (inkludert lunch og kaffe) kr. 250, studenter kr. 100.

Påmelding er registrert ved betaling av seminarpris til kto nummer: 3000.19.87786 med adresse: Forum for tro og samtid, Hovlandgata 2, 1640 Råde.

Nærmere opplysninger: www.forumtroogsamtid.org
Koordinator for seminaret: Boe Johannes Hermansen, Hovlandgata 2, 1640 Råde tlf. 69 28 52 26 / 996 12 822 - e-mail: boe.johannes.hermansen@c2i.net

Arrangørenes hjemmesider:
Den Norske Israelsmisjon: www.israelsmisjonen.no
Normisjon: www.normisjon.no
For Bibel og Bekjennelse: www.fbb.nu
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: www.frikirken.no
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: www.delk.no
Norsk Luthersk Misjonssamband: www.nlm.no