mandag 15. februar 2010

Vi har fått sognediakon!


Per Kværne er utnevnt til sognediakon i St. Olav menighet f.o.m. 1. februar 2010.
...
Ta vel imot ham!


..