fredag 12. februar 2010

Kulturkamp og sekularisme

Økumenisk konferanse om
kulturkamp i møte med aggressiv sekularisme
i Bergen 4. - 5. juni 2010


Innledere:
Ulf Ekman (pastor ved Livets Ord i Uppsala)
Nina Karin Monsen (statsstipendiater og filosof)
Roald Nicolai Flemestad (generalvikar for Den nordisk-katolske kirke)
Dag Sandahl (prest i Svenska Kyrkan)
Elias Carr (augustinerkorherre, var tidligere prest i St. Paul i Bergen)
Informasjon / påmelding:
Helge Unneland på e­post: unnel@online.no
..