onsdag 17. februar 2010

Pavens fastebudskap

Kjære brødre og søstre!

Hvert år, i anledning fastetiden, inviterer Kirken oss til en ærlig gjennomgang av livene våre i lys av evangeliets læresetninger. Dette året ønsker jeg å fremlegge noen refleksjoner rundt det brede emnet rettferdighet, med utgangpunkt i Den hellige Paulus' ord: "Guds rettferdighet har blitt åpenbart gjennom troen på Jesus Kristus" (jf. Rom 3, 21-22).


Les resten
her.
..