torsdag 18. februar 2010

Caritas' fasteaksjon 2010

Tema for fasteaksjonen 2010 er "Ingen fred uten utvikling". Fastetiden er en tid for omvendelse, en tid for å rette blikket og engasjementet mot det som er viktig for vår tro. Derfor er det naturlig at Kirken i fastetiden ønsker å fokusere på solidaritetshandlinger i tillegg til liturgi, bønn og åndelig fordypning.

Et ordtak på swahili lyder: Wapiganapo tembo nyasi huumia. Dette betyr: Når elefantene slåss, er det gresset som blir trampet ned. Krig kan sette år med utvikling tilbake når det slippes en bombe over en skole eller et sykehus. Krig dreper lærere, sykepleiere, ingeniører, mødre og fedre. Krig forårsåker livslang lidelse når kvinner voldtas, barn lemlestes og fedre dør. Fredsbygging handler om utvikling. Fattige land er fire ganger så utsatt for krig og konflikt enn de mer utviklede land. I en verden med konflikter av alle slag jobber Caritas tålmodig og dedikert i sitt arbeid for å fremme en fred som håndterer også de underliggende årsakene til konflikten. Pave Paul VI skrev i Populorum Progressio (Om folkenes utvikling) i 1967 at fred aldri må bygges på bekostning av menneskets og den sosiale utvikling, og at utvikling er et annet navn for fred.

I Bibelen forstås fred som mer enn fravær av krig. Fred uttrykker livets fylde. Fred er en verdi og en universell plikt som har sitt utspring i Gud. Fred er utgangspunktet for å forstå hva mennesket er, og forutsetter en samfunnsorden basert på rettferdighet og nestekjærlighet. Fred er en frukt av kjærlighet. Å fremme fred i verden står sentralt i Kirkens misjon. Å fremme sann fred er et uttrykk for kristen tro på den kjærlighet som Gud har til alle mennesker.

Årets fasteaksjon går til inntekt for Caritas’ arbeid for fred og utvikling på Filippinene, i DR Kongo og i Colombia – les mer om dette nedenfor. Du kan støtte fasteaksjonen ved å gi ditt bidrag til Caritas, kontonummer 8200.01.93433, eller online her. Merk innbetalingen ”Fasteaksjonen 2010”.

Les mer her.
..