tirsdag 23. februar 2010

Ny bok om pave Benedikt

Da Joseph Kardinal Ratzinger ble valgt til Den katolske kirkes overhode 19. april 2005, hadde han som prefekt for Troskongregasjonen vært pave Johannes Paul IIs nære medarbeider gjennom mange år. I tydelig kontinuitet til sin populære polske forgjenger innledet Benedikt XVI sitt pontifikat.

Ratzinger var sentral i det forrige århundrets fornyelse av katolsk tenkning, ikke minst gjennom sitt arbeid som peritus – teologisk spesialist – for biskopene ved Det annet Vatikankonsil. Her fikk han særlig innflytelse på konstitusjonen om åpenbaringen, Dei Verbum. Mange av dem som så konsilet mer som et oppbrudd enn som kontinuitet med den kirkelige tradisjonen, har i ettertid blitt skuffet over den progressive Ratzinger da han kom i kirkelig posisjon. Men hans hensikt har hele tiden vært å ajourføre troen for verden nettopp ved å fremstille den i hele dens fylde, gjennom en kreativ anknytning til kirkefedrenes og middelalderteologenes kristosentriske skrifttolkning og liturgiske teologi – stadig sammenholdt med en åpenhet for nyere filosofi. Dette knytter seg til hans blikk for den naturlige og gudgitte sammenhengen mellom tro og fornuft.

Les mer om boka her.
..