mandag 22. februar 2010

R.I.P.

Anne-Cathrine Skodbo døde tirsdag 16. februar 2010.
Hun ble 74 år gammel. Anne-Cathrine har vært frivillig medarbeider på menighetskontoret i St.Olav i en årrekke
og har også vært engasjert i Caritas og annet kirkelig arbeid.
Det feires rekviemmesse for henne
i St.Olav kirke torsdag 25.02. kl. 11.
Etterpå blir det mottakelse i menighetssalen hvor alle er velkommen.
..
Vi lyser fred over hennes minne.
..