torsdag 25. februar 2010

Broen + St.Olav = SANT

Bladet Broen og tidsskriftet St.Olav er nå slått sammen til St.Olav katolsk kirkeblad. Første nr. er i postkassene i disse dager. Hvis du ikke finner det i din postkasse, kan du lese det online her.
..
Biskopen har tre ønsker for bladet:
(1) At St. Olav forklarer den katolske tro slik at den kan forstås av
mennesker av god vilje. Katolsk apologetikk er nødvendig. (2) At bladet observerer og kommenterer norsk kirkeliv. (3) At St. Olav forblir åpent for kritikk og debatt.
..
Redaktør er Heidi Øyma og utgiver vil være Norsk katolsk bisperåd.
Bladet vil sendes gratis til alle katolske husstander i Norge samt til St. Olav tidsskrifts tidligere abonnenter.
..