lørdag 13. mars 2010

Katolsk-ortodoks temadag om hellighet og helgener

Lørdag 24. april 2010, kl.11.00-kl.15.30
Det teologiske menighetsfakultetet (MF), Gydas vei 4, 0363 Oslo

Sanctity – the forgotten vision of the Christians today
Professor HDr. Arkimandritt Gregorios D. Papathomas, Universitetet i Athen
Var Hellige Olav en helgen?
Magister Lars Roar Langslet
Hellige Olav i Russland
Fader Olav Lerseth, Hellige Nikolai menighet
Den hellige Blasius av Sebasteia – en økumenisk helgen
Professor emeritus Per Kværne, diakon i St. Olav domkirkemenighet
Hellige Anna av Novgorod – en nordisk ortodoks helgen
Stipendiat i kunsthistorie Caroline Serck-Hanssen, Universitetet i Bergen

Inngang kr 50,-
Alle er velkommen!

Katolsk-Ortodoks Idéforum:
Per Kværne, Else-Britt Nilsen, Torstein Tollefsen, Vasiliki Gemou-Engesæth,
May-Lisbeth Myrhaug, Lillian Christin Ulveland
..