mandag 14. desember 2009

To diakonvielser!

I januar diakonvies to av Oslo katolske bispedømmes prestestudenter,
Per Kværne og Nguyen Duc Khiem. Den høytidelige diakonvielsen finner sted i St. Olav domkirke lørdag 2. januar kl. 12.00, og det er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo som presiderer.
Alle er hjertelig velkommen til en enkel kirkekaffe etter seremonien.

Nguyen Duc Khiem ble født den 27. desember 1980 i Binh Tuy i bispedømmet Phan Thiet i Vietnam. Han kom til Norge i 1989 og vokste opp i Stavanger. Han har studert ved Høgskolen i Stavanger og er ingeniør med bachelor i maskin, og begynte studiene som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme i Allen Hall i London høsten 2004.

Per Kværne ble født i Oslo 1. april 1945. Han er Magister artium i sanskrit og dr. philos. fra Universitetet i Oslo, der han har vært professor i religionshistorie. Han ble tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap 15. juni 1998. Per Kværne er enkemann med voksne barn. Han var tilknyttet bispedømmets program for permanente diakoner, men ble høsten 2008 tatt opp som prestekandidat for St. Eystein presteseminar. Han har studert ved Menighetsfakultetet i Oslo og Institut Catholique i Paris.