søndag 6. desember 2009

Kardinalbesøk og riddermesse!

Denne helgen har det vært investitur hos Ridderne av Den Hellige Grav i Jerusalem. De har tatt opp fire nye riddere i sin orden. Dette skjedde på en vigilie fredag kveld og messe på lørdag. Med seg hadde de kardinal John Patrick Foley, som er stormester for Gravridderne. Ordenens formål er å forsvare den hellige grav i Jerusalem og hjelpe de kristne i Det hellige land.

Disse bildene er fra søndagens høymesse i St. Olav kirke.
Se også mandagens Vårt Land!

Les mer om Gravridderne her. De har også en norsk hjemmeside.
..