onsdag 16. desember 2009

Møte om Maria i Mariagården med Maristene

Maristene innbyr til et lørdagsseminar i Mariagården,
Akersvn 16C, 16. januar 2010, kl. 10.45 - 16.00

Var de korte meditasjonene i Craig Larkins "Troende og Tro - i Marias ånd" til inspirasjon for ditt eget liv og kall?
I så fall kan du finne seminaret meget givende. Både boken og foredraget belyser Jesu glade budskap, sett fra hans mors synsvinkel, ut i fra hennes erfaring som Herrens tjenerinne, Herrens mor og Herrens disippel gjennom hele hans liv på jorden.

Maristenes historiker, p. Alois Greiler SM, vil innlede rundt temaet "Mary's way - a key to living the Gospel today".

Det blir anledning til utdypende spørsmål og gruppesamtaler.
Siden vi vil servere varm mat (enkel lunsj),
ber vi om påmelding: p. Rory: 46465155, p. Erik: 40408209, eller p. Andreas 95171789

VELKOMMEN!