onsdag 16. desember 2009

Messetider i julen 2009

JULAFTEN 24. DESEMBER

St. Olav kirke
13.00 Barnemesse på norsk
15.00 Barnemesse på norsk
17.30 Julespill på vietnamesisk
18.00 Julemesse på vietnamesisk
20.30 Julemsse på polsk
22.30 Juleandakt på norsk
23.00 Midnattsmesse på norsk
(julemesse I)

St. Joseph kirke
11.00 Messe på kroatisk
14.00 Messe på tagalog
17.00 Messe på spansk
18.00 Messe på vietnamesisk


1. JULEDAG 25. DESEMBER

St. Olav kirke
09.30 Julemesse II på norsk
11.00 Julemesse III på norsk
14.30 Messe på polsk
16.00 Messe på polsk
18.00 Messe på engelsk

St. Joseph kirke
09.30 Messe på engelsk
11.00 Messe på kroatisk
13.00 Messe på tagalog


2. JULEDAG 26. DESEMBER

St. Olav kirke
11.00 Messe på norsk
14.30 Messe på polsk
16.00 Messe på polsk
18.00 Messe på norsk

St. Joseph kirke
13.00 Messe på cebuano


3. JULEDAG 27. DESEMBER

Vanlige søndagsmessetider
..