lørdag 26. september 2009

Stillhet midt i byen

Diakonissehuset Lovisenberg arragerer retretter i ignatiansk tradisjon.

Les mer om det på deres egen hjemmeside eller ta kontakt med Sol Mosvoll, 22 35 82 62