onsdag 23. september 2009

Loppemarked!

16.-25. oktober er det stort loppemarked i menighetssalen.

Det blir salg av ting&tang, bøker, kjøkkenting,
duppeditter, gjenstander, mat, klær m.m.

Åpningstider: mandag-fredag 11-19
lørdag 17. okt.: 10-19 / søndag 18.okt.: 9-20
lørdag 24. okt: 10-15 / søndag 25. okt.: 9-20

.HAR DU LOPPER Å GI BORT?

Henvend deg til Bjørg Halmøy: 22 98 21 76