søndag 27. september 2009

Caritas-søndagen!

Søndag 27.09. er Caritas-søndag: All kollekt går til Caritas' klimakampanje: Grow Climate Justice.

Caritas-organisasjoner over hele verden ser et tydelig mønster: Det er de fattige som rammes hardest av klimaendringene som industrilandene først og fremst er ansvarlige for. Denne urettferdigheten vil det internasjonale Caritas-nettverket sette søkelyset på i tiden fram mot FNs klimatoppmøte i København i desember. Gjennom kampanjen ”Grow Climate Justice” oppfordrer Caritas myndighetene i de rike landene til å ta ansvar og sørge for klimarettferdighet.

I menighetssalen vil det være underskriftslister der du kan skrive under, og på den måten støtte kampanjen.

Les mer om kampanjen her.

..