mandag 28. september 2009

Unge Voksne om Caritas

Onsdag 30.09. kommer Peter Risholm fra Caritas for å fortelle om Caritas' arbeid. Vi møtes kl. 18.30 utenfor kirken. Møtet blir på biblioteket i Mariagården.

..