torsdag 23. april 2009

Tro til forandring

TRO TIL FORANDRING
21.-24.mai 2009
Menighetsfakultetet og Chateau Neuf, Oslo

Norges Kristne Råd, Menighetsfakultetet og Kirkens Nødhjelp inviterer til en Kristi Himmelfartshelg med inspirasjon, utfordringer, nysgjerrighet og engasjement.

Også en katolsk erkebiskop, Marcelo Sanchez Sorondo, blir med og skal delta på konferansens storsamling og seminar. Han er kansellist i Det pavelige akademi for sosialvitenskapene.

Velkommen til konferansen Tro Til Forandring!

Her er et lite utvalg av temaene:
Se på liljene – så lenge de varer (miljøkrise i lys av Bergprekenen)
Å lese Bibelen i møte med klimateologi
Du skal hedre moder jord
Oldkirkelige og keltiske kilder for en ny naturspiritualitet
Økofeministiske perspektiv på Bibelen
Økologisk mat – et viktig miljøvalg?
Tomaten som min neste
Klimaflyktninger / Klimaspillet / Klimaskole
Høyhastighetsseminar
Grønn menighet
Global konfirmant!