tirsdag 21. april 2009

Symposium om helliggjørelse


Fredag 8. mai kl 9-16 blir det økumenisk fagdag på Det teologiske Menighetsfakultet (aud II). Foredrag, panelsamtale, spørsmål og respons.

PROGRAM

Vidar Haanes (rektor på Menighetsfakultet)
Innledning

Fader Johannes (prest i den ortodokse kirke)
Teosis som den ortodokse kirkens vei til guddommeliggjørelse

Søster Anne Lise Strøm (Lunden Kloster)
Min vei med Kristus og de hellige

Joachim F. Grün (leder av Peterstiftelsen)
Luthers Kristusmystikk og bønnens vei

Peter Halldorf (pastor og forfatter)
”La dere forvandle”- Den Hellige Ånd og gudslikhet som gave
”Se mot øst” – Liturgien og troens mysterium

Påmelding på www.mf.no innen 5. mai til:
Vibeke.Wilhelmsen@mf.no / tlf. 22 59 05 31.
Pris: 250,- (studenter: 100,-). Inkl. lunch og Over Alt årsutgave.