lørdag 18. april 2009

St. Hallvards dag - 15. mai 2009

15. mai markeres Oslo bys skytshelgen, St. Hallvard, med en rekke arrangementer. Det blir blant annet musikk, foredrag og middelalderdans i Ladegårdens hage. Det historisk viktige årstallet 1624 markeres også, ved at det høytidelige programmet på Ladegårdens hovedtrapp starter nøyaktig klokken 16.24.

Merkedagen for Oslos skytshelgen St. Hallvard, 15. mai, er det nærmeste vi kommer Oslos "bursdag". Markeringen av St. Hallvards dag er en tradisjon som bidrar til å gi byen sin identitet. I år er det 14. gang i nyere tid at denne dagen blir markert, og det blir en rekke spennende arrangementer i løpet av dagen. Vandring i middelalderbyen, konserter med middelaldermusikk, taler på Oslo ladegårds hovedtrapp, og vespergudstjeneste i Hallvardskatedralens ruiner, middelalderdans i Ladegårdens hage – noe for enhver smak!

Hele Oslo bys historieinteresserte publikum bør følge godt med i hva som skjer i denne spennende bydelen! I Gamlebyen finner vi Oslos arnested. Her har vi levningene etter middelalderbyen som vokste fram for drøye 1000 år siden. De mange ruinene som er bevart vitner om fordums storhet, og oslofolk har for alvor begynt å bli oppmerksom på og sette pris på dette unike området. Aktiviteten er stor og planene mange i Oslos middelalderområde.


Program for St. Hallvards dag 2009

Kl. 14.00:
Orgelkonsert i Gamlebyen kirke med Kåre Nordstoga
Kl. 15.00:
Foredrag i Gamlebyen kirke: "Cistersiensernes spiritualitet" ved Karl Gervin. Gervin har skrevet bok om klostrene i Norge, og er en stor kapasitet på området
Kl. 15.00:
"Runeminner fra middelalderen". Runolog Jonas Nordby åpner dørene til runesteinsmagasinet på Sørenga. I store deler av middelalderen levde latinskriften og runeskriften side om side. Med utgangspunkt i runesteiner i magasinet forteller Nordby om runebruken i middelalderen og symbiosen mellom de to skriftsystemene.
Kl. 15.30:
Boder med boksalg og kafé i Ladegårdshagen. Aktiviteter for barn. Middelalderdans ved Ragnhild Wang og Interesseforeningen Oslos Middelalder (IOM), musikk ved Sverre Jensen. Servering ved Gamlebyen kirkes menighet. Biskop Kvarme kommer og vil også holde en hilsen på trappa.
Kl. 16.24:
FellesprogramOslo ladegårds hovedtrapp: Hilsen ved ordfører Fabian Stang og Bernt Ivar Eidsvig, biskop i den katolske kirke. Opplesning av Hallvardslegenden. Hedersprisen "Årets gangvakt" deles ut av IOM.
Kl. 17.00 Konserter i Oslo ladegård
(hver konsert varer i 20 min og spilles to ganger): Vinterhallen: "Den nordiske Maria" ved Sinikka Langeland og Lars Andreas Tomter.
Bispegårdens kapell i Olavsklosteret: "Middelalderens klanger" ved Anne Louise Lien og Steinar Amundsen.
Kl. 18.00:
Vesper i ruinen etter St. Hallvardskatedralen med biskopene, Gamle Aker kirkekor og medlemmer av St. Hallvardguttene, St. Hallvard menighet og prester fra Den norske kirke.
Kl. 19.00
St.Hallvardkonserten i St.Hallvard kirke. Variert musikalsk program medWolfgang Plagge og Annar Follesø. Inntektene går til Caritas, med temaet "Bærekraftig utvikling". Bevertning.