torsdag 23. april 2009

Hva skjer på Lunden?

7. juni kl. 11 feirer biskop Bernt Eidsvig messe i anledning Lunden klosters 50-årsjubileum. Etterpå blir det hagefest.

29. juni feires 25-årsjubileum for sr. Agnes' evige løfter med messe kl. 11.

14. august avlegger Sr Maria-Elisabeth av Eukaristien sine høytidelige løfter.