mandag 23. mars 2009

Menighetsbrev på vei til deg...

Påskenummeret av menighetsbladet "Menighetsbrev" er på vei til din postkasse
i disse dager. Vi får et intervju om Kina med Fader Claes, litt om bispevisitasen i mars,
vår nye kapellan Inpa, rapport fra menighetens ungdomsarbeid og mye mer....

Bor du utenfor menighetens grenser (øst for Trondheimsveien) får du det ikke i posten, men kan finne bladet bakerst i kirken. Ønsker du å få det i posten, kan du kontakte menighetskontoret.