lørdag 21. mars 2009

Pater Frode har ordet: Skriftemål til påske!

Fastetiden er en botstid. Det høres kanskje dystert ut, men meningen er slett ikke dyster.
Ved å be, faste samt vise gavmildhet mot de fattige omvender vi oss og gjør bot for våre synder. Ved å gjøre dette renser vi vårt sinn slik at vi glade og frie og med lettet samvittighet kan feire påsken, vår største høytid.

Siden fastetiden er en botstid er det en også en tid for Botens Sakrament. Kirken oppfordrer oss til å gå til skrifte i faste og påsketiden. Om du ikke har vært til skrifte og kommunion det siste året. Eller kanskje ikke engang har vært i søndagsmessen. Nå er det tiden til å ordne opp! Påskeplikten er Kirkens tradisjonelle navn på skriftemålet og kommunionen i påsken. Det er den gyldne anledningen hvert år til å si til seg selv: "JO, JEG ER TROSS ALT KATOLIKK", nå går jeg - til skrifte og kommunion.

Den som har begått en alvorlig synd (dødsynd) må skrifte for å kunne gå til kommunion. I noen tilfeller er skriftemålet altså nødvendig, men uansett anbefales det for alle. Vi forsones med Gud og med Kirken og vi føres tilbake til nådens stand, det fulle felleskap (communio) med Gud i Kirken. Noen lar kanskje være å skrifte fordi de er usikre på hva og hvordan man skrifter. Her følger en enkel veiledning, hentet fra Kirkens bønnebøker. Husk også at man kan be presten om hjelp hvis man er usikker.

1. Forberedelse. Be om Guds hjelp til å innse dine feil og til å angre dem.

2. Ransak din samvittighet. Det kan du gjøre ved hjelp av et såkalt skriftespeil som finnes i bønnebøkene.

3. Du går til skrifte, enten i kirken på et av de tidspunktene som er kunngjort. Da er det anledning til anonymt skriftemål, uten forhåndsavtale, eller du avtaler en skriftesamtale med presten på en tid og et sted dere blir enige om.

4. Skriftemålet begynner med korstegnet. Så kan man si for eksempel. Velsign meg fader for jeg har syndet. Mitt siste skriftemål var…. Siden da er jeg meg bevisst følgende synder. Så nevner man syndene man husker, enkelt og klart uten mange ekstra ord, men antall hvis man kan huske det. Skriftespeilets formuleringer kan gjerne brukes. Til sist utrykker man sin anger og ønske om ikke å synde igjen. Man kan gjerne bruke angerbønnen:

Angerbønn
Min Gud, av hele mitt hjerte angrer jeg mine synder. Ved å
velge å gjøre det onde, og ved å unnlate å gjøre det gode, har
jeg syndet mot deg som jeg skulle elske over alle ting. Med
din hjelp lover jeg fast å gjøre bot og unngå all synd og alt som
måtte lede meg til synd. Vår Frelser Jesus Kristus led og døde
for oss. I hans navn, min Gud, miskunn deg over meg. Amen.


5. Etter skriftemålet gjør man den boten man har fått så snart man kan, gjerne før man forlater kirken.

Hvor ofte bør man skrifte? Det er naturligvis individuelt.
Så ofte du trenger det er vel det beste svaret. For mange er en sunn skriftepraksis alt fra skriftemål hver måned til en 2-3 i året. En gang i året er minimum. Helst bør det være oftere. Har du spørsmål om skriftemålet,
ta kontakt med prestene. Vi vil gjerne hjelpe!

Når? Hvor? Hvordan? 
Vil du lese mer om skriftemål, anbefales den lille boken "Vend om".