onsdag 1. april 2009

Pavens bønneintensjoner for april 2009


  • At Gud må velsigne bøndene med gode avlinger og vekke de rike land til økt innsats mot sultens herjinger i verden.
  • At kristne, som arbeider i områder hvor livet for de fattige og svake og for kvinner og barn er til å fortvile over, må være tegn på håp gjennom sitt vitnesbyrd om solidaritetens og kjærlighetens evangelium.