torsdag 5. februar 2009

Norges Katolske Kvinneforbund - NKKF

Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF) har som formål å styrke kontakten mellom katolske kvinner og representere dem utad.

Gjennom sin virksomhet ønsker NKKF å være
* En kvinnerøst i Kirken
* En katolsk røst i det norske samfunn
* En bidragsyter til et internasjonalt søsterskap
* Et nettverk for katolske kvinner som ønsker å møte likesinnede i sitt arbeid for familie, menighet og samfunn
* Et forum for kvinner som ønsker å diskutere og utdype spørsmål som spesielt angår dagens katolske kvinner
* En inspirasjon til fordypelse i det kall den enkelte katolske kvinne har

Ikke alle katolske kvinner vet at
* NKKF har et eget medlemsblad
* NKKF har en BLOGG
* NKKF har en brosjyre
* NKKF er representert i pastoralrådet for OKB
* NKKF benyttes som offentlig høringsinstans i viktige spørsmål
* NKKF er aktiv i flere menigheter der de har sentrale oppgaver
* NKKF er knyttet opp til nasjonale kvinneorganisasjoner 
som FOKUS og NØKK - og til europeiske og globale organisasjoner 
som ANDANTE og WUCWO
* NKKF belyser spørsmål av interesse gjennom foredrag og seminar
* NKKFs innsats har gjort en forskjell f. eks i arbeidet mot overgrep eller ved å hindre statlig inngrep ved ekteskapsinngåelse

NKKF er åpen for alle som er interessert i vårt arbeid. 
Man kan velge å være aktivt medlem eller ganske enkelt å støtte katolsk kvinnearbeid gjennom å betale medlemskontingent og ellers delta så mye eller lite som man ønsker. Ta kontakt!