torsdag 5. februar 2009

Mariaforeningen

Mariaforeningen er en katolsk kvinneforening for St. Olav
og St. Hallvard menigheter.
Mariaforeningen møtes første tirsdag i måneden.
Møtene begynner med messe i St.Olav kirke kl. 18.
På vanlige møtedager har vi utlodning og inngangspenger er kr. 20,-
Husk gevinst! Årskontingent er kr. 50,-
Mer info: Ring Bjørg Halmøy - 23219176
..