torsdag 5. februar 2009

Mødre som ber

Mødre i Bønn (”Mothers Prayer”) ble startet i England i 1995 og
har siden spredt seg raskt over hele verden til over 85 land. Mothers Prayers er anerkjent og velsignet av kristne ledere fra alle kirkesamfunn. Der er nå tusenvis av grupper over hele verden. Mange steder er det katolske kristne som dominerer, men i Norge kan det være en mer økumenisk forsamling. Det kan ofte gi verdifulle impulser.

To bestemødre, Veronica og hennes svigerinne Sandra, kjente seg kallet av Herren til å be på en helt bestemt måte for sine barn. Gjennom bønn innså de at Jesus ønsker at alle mødre skal overgi sine barn til Hans varetekt, slik at Han kan løfte byrdene fra deres skuldre og lyse velsignelse over barna.

Gruppene
En bønnegruppe kan dannes av bare to mødre og har en øvre medlemsgrense på åtte stykker. Vanligvis treffes medlemmene hver uke. De underkaster seg en regel av streng konfidensialitet og ingen ting som sies påmøtene må bringes videre. Dette er et fellesskap hvor vi støtter hverandre i å overgi våre barn og våre liv til Gud. Derfor skal mødrene heller ikke gi hverandre råd på møtene. Disse to reglene må overholdes nøye. Ettersom mødrene lærer å stole på hverandre gjennom bønn og fellesskap, blir deres byrder lettere.

Hvordan ber vi?
En mindre gruppe av mødre forenes omkring et bord hvor det er et kors og en bibel. Så legger vi navnene på barna i en kurv ved foten av korset, og overlater dem i Jesu varetekt. Vi har sett mange svar på våre bønner. Gruppen bestemmer selv hvilke bønneformer de vil gå inn for. Det kan dreie seg om muntlig bønn, meditasjon, kanskje et ledd av Rosenkransen. Men vi ber alltid om den Hellige Ånds veiledning. Litt bibellesning inngår naturlig i denne bønnetiden.

Start en gruppe!
På familieleiren på Mariaholm i sommer fikk både fedre og mødre prøve denne bønneformen. Hvis du vil starte din egen bønnegruppe, kan du skrive til Mother’s Prayers Norge, som kan hjelpe deg med materiale og gode råd.

Kontaktperson: Anne Samuelsen
tlf. 55 20 38 17, mobiltlf. 48 12 50 46
mprayers@start.no

Adresse i Norge:
Mothers Prayer Norge,
Postboks 3006, Landås
5825 Bergen

Internasjonalt:
office@mothersprayers.org