fredag 6. februar 2009

Vi får besøk

Biskopen holder offisiell visitas 
i St. Olav domkirkes menighet 1.-4. mars
I den forbindelse er det anledning 
for enkeltmedlemmer av St. Olav menighet 
å be om privat samtale med biskopen. 
De som ønsker det, må kontakte biskopen 
(telefon: 23 21 95 00) med et begrunnet ønske 
innen 15. februar