tirsdag 2. desember 2008

Nordisk Pilegrimstreff

Pilegrimer fra hele Norden ønskes velkommen til Nordisk pilegrimstreff 
i Oslo 30. januar - 1. februar 2009. 
Det blir foredragsholdere med både teoretisk og praktisk innsikt, 
og mulighet til  å vinne ny kunnskap og dypere forståelse for pilegrims-tradisjonen slik den fremstår i dag. Fremfor alt blir dette treffet et møtested for pilegrimer og pilegrimsinteresserte!

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob er en ideell forening som ble grunnlagt i 1996 for å samle mennesker med interesse for pilegrimsvandringer. De vil fremme internasjonalt samkvem og samarbeid på et felleskirkelig så vel som historisk, kulturelt og økologisk grunnlag. Det første Nordiske pilegrimstreffet ble arrangert i Viborg januar 2008.

Pilegrimsfellesskapet holder møter der kunst, arkitektur, historie og musikk som har tilknytning til pilegrimsvandringer tas opp, og arbeider for å fornye pilegrimstradisjonen i dagens samfunn.

Det viktigste arbeidet de gjør er å revitalisere pilegrimsveiene i Norge og opplysningsarbeide om "pilegrimstanken" og å informere om pilegrimsveier, herunder pilegrimsveiene til Santiago de Compostela, Nidaros og andre valfartsmål. Man søker også å dokumentere og fokusere på norske kulturminner knyttet til apostelen Jakob, Olav den Hellige og andre skikkelser tilknyttet pilegrimstradisjonen.

Pilegrimsfellesskapet St.Jakob utgir bladet Pilegrimen.