onsdag 3. desember 2008

Seminar om sekularisering

  
Trygve Wyller om Charles Taylor

TID: Lørdag 14. februar kl. 12.00 - kl. 15.00

STED: Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

INNLEDER: Professor Trygve Wyller, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo - blant annet med utgangspunkt i boken "A Secular Age" av den katolske filosof/teolog Charles Taylor.

Biskop Bernt Eidsvig og leder for bispedømmets interreligiøse kommisjon, May-Lisbeth Myrhaug, oppfordrer allerede nå alle intressert til å sette av datoen, da dette kan bli en svært spennende og høyst relevant tematisering av den religiøse utviklingen i Norge og Norden. En av problemstillingene blir hvorvidt vi kan snakke om en "sakralisering" av samfunnet - som motvekt til begrepet "sekularisering".