tirsdag 2. desember 2008

Kallsmesse på fredager

Hver første fredag i måneden ber Oslo katolske bispedømmes menigheter og ordenhus spesielt for kall i messen.

I Oslo markeres BØNN FOR KALL-kampanjen også ved at bispedømmets ulike ordenshus, institutter og fellesskap osv. inviterer til messe i domkirken kl. 18.00 og til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon.


Planlagte kallsmesser for 2009: 
9. januar: Mariahuset (i Mariahuset, Erling Skjalgssonsgt. 2) 
2. februar: Dominikanerne (i St. Dominikus, Neuberggt. 14) Obs! Mandag!
6. februar: Augustinerkorherrene 
6. mars: St. Elisabethsøstrene  
3. april: St. Eystein presteseminar
3. mai: Gode Hyrde-søndag (i St. Hallvard) Internasjonal kallssøndag
8. mai:  Picpus
5. juni:  Dominikanerne
3. juli:  OKB (ingen presentasjon)
7. august:  OKB (ingen presentasjon)
4. september:  St. Josephsøstrene
2. oktober:  Youth for Christ / Vietnamesisk kallsgruppe
6. november:  Focolare
4. desember: Søstrene av Det Hellige Kors