torsdag 6. november 2008

Tridentinske messer


En gang i måneden blir det feiret tridentinsk messe i St. Joseph kirke. (Akersveien 4)
Etterpå er det kirkekaffe i menighetslokalet.

Celebrant blir p. Reidar Voith fra Vår Frue menighet i Porsgrunn.
Spørsmål om messene kan rettes til p. Reidar, tlf. 48227571
eller menighetskontoret i St.Olav, tlf. 22982165

Høst 2010
22. august, 19. september, 17. oktober, 21. november og 19. desember
..
Messen er etter missalet fra 1962 og foregår på latin. Dette var slik messen ble feiret før man tillot feiring av messen på lokale språk.
Her er liturgien (latin/norsk) og her er en liturgisk kalender
Oddvar Moi har laget en Tridentinsk Ordo.
Missale fra 1962 kan kjøpes i latin/engelsk utgave i St.Olav bokhandel.
Når skal vi stå/sitte/knele?? Norsk side om Tridentinsk messe

Se gammel messe fra 1941 med kommentarer.

p. Frode har skrevet litt om bakgrunnen for at en nå begynner å feire slike messer. Les brevet hans her.

Velkommen!